Agenda

2 juni 2018 | 20.15 uur
Geen dag zonder Bach | Hervormde Kerk | Giessen-Oudekerk

Wer Dank opfert | BWV 17 J.S. Bach
Wer nun der lieben Gott lässt walten | BWV 93 J.S. Bach
Laudate pueri Dominum | G.F. Händel.


10 november 2018
Een muzikaal programma rond de dichter Shakespeare


6 april 2019 | Bethlehemkerk | Papendrecht
Matthaüs Passion | J.S. Bach