Contact

Het bestuur van Cantate bestaat uit:

Jopie de Leeuw, voorzitter
Stiena van den Brink, secretaris
Johan van der Giessen, penningmeester

Repetitieadres:
Ontmoetingskerk, Stalkaarsen 19, Gorinchem.